HVORFOR VELGE OSS ?

 

LCP Leadship Consulting Partner  har i over 25 år hatt tilknyttning til LMI Leadership Management Int. som er en av verden største foretag innen menneskelig utvikling og motivasjon,- som er representert i over 60 land.

Vår forretningside:

"Vi hjelper mennesker og virksomheter
til å mestre forandring og skape den fremtid de ønsker."


Hvorfor har vi så entusiastiske kunder?

  • Fordi vi har et konsept og en metode som gir målbare resultater.
  • Fordi vi har en metode for effektiv endring av holdninger og vaner.
  • Fordi vi yter personlig oppfølgingsservice - enkeltvis eller i gruppper.
  • Fordi det er et personlig verktøy som gir deg mulighet til kontinuerlig livsplanlegging og livsstyring på alle livsområder.
  • Fordi vi har et kostnadseffektivt konsept - uten masse ekstrakostnader.
  • Fordi du ikke behøver å reise bort og være fraværende fra jobben.


Hva er vår holdning til våre kunder?

  • Et vinne/vinne samarbeide.
  • Yte en brukerservice som møter eller overstiger kundens forventninger.
  • Kundenærhet og langsiktig partnerskap.
  • Pengene tilbake, hvis ikke resultat.