Modul 3. PERSONLIG PRODUKTIVITET

 

Personlig Produktivitet er et program for å hjelpe deg til å bedre din eller dine medarbeideres produktivitet, oppnå mål og oppleve gleden av en større grad av fremgang. Programmets unike metoder er en verdifull ressurs for utvikling av ferdigheter og forsterkende produktive holdninger. Gjennom målsettingsprosessen lærer bedriftsledere også hvordan de kan forbedre kommunikasjonen, bygge opp et team og øke produktiviteten.

 

Personlig Produktivitet er et program og en prosess for å hjelpe deg til å bedre din eller dine medarbeideres produktivitet, oppnå mål og oppleve gleden av en større grad av fremgang. Programmets unike metoder er en verdifull ressurs for utvikling av ferdigheter og forsterkende produktive holdninger. Gjennom målsettingsprosessen lærer bedriftsledere også hvordan de kan forbedre kommunikasjonen, bygge opp et team og øke produktiviteten.

Personlig Produktivitet vil hjelpe deg til å:

  • Øke produktiviteten.
  • Arbeide målrettet.
  • Prioritere og styre tiden.
  • Håndtere avbrytelser.
  • Håndtere papirflyten.
  • Utvikle teamspillere gjennom delegering.
  • Bedre medarbeidernes holdninger.
  • Utvikle handlekraftige team.
  • Effektivisere kommunikasjonen og møter.
  • Finne tid for planlegging og målsetting.

Programmet inkluderer veiledningsmøter som er fokusert omkring drøftelser og anvendelse av de presenterte ideene og bruk av analyse- og målplanleggingsverktøy for umiddelbare forbedringer.

Arbeidet med programmet er kostnadseffektivt, tidseffektivt (intet fravær fra arbeidet), læringseffektivt (fordi man både lytter, leser og skriver og har konstruktive drøftelser med kolleger), helhetlig (fordi man overveier hele sin livssituasjon, ikke bare arbeidstiden) og resultateffektivt (basert på mål og planer).

La Personlig Produktivitet bli din nøkkel til økt produktivitet!