SALGSUTVIKLING

 

DAGENS SALGSUTFORDRING

             Profesjonelle selgere gir et viktig bidrag til vår økonomi. Reklame gjør publikum oppmerksom på et produkt eller tjeneste, men inntil selgeren kommer inn i bildet, forblir produktet på lager og tjenesten kommer aldri istand. Selgere er den vitale forbindelse mellom produkter og tjenester og forbrukeren.
             Profesjonelt salgsroller varierer og organisatoriske behov er forskjellige, på samme måten som selgere innehar ulike ønsker og personligheter. I det minste vil en type salgsposisjon passe med dine preferanser og gjøre best bruk av dine talenter og evner. Som profesjonell selger kan du velge karriere i nesten enhver type organisasjon som appellerer til deg.

Uansett hvilke produkter eller tjenester du selger, vil du:

1.   Lokalisere folk som trenger dine produkter eller tjenester

2.   Hjelpe disse til å erkjenne og definere deres behov

3.   Vise prospektene hvordan ditt produkt eller service kan møte deres behov, og

4.   Hjelpe dem til å ta en beslutning om å bruke ditt produkt eller tjeneste

PROFESJONELT SALG SOM EN KARRIERE ?

 HVORFOR  BRUKE  VÅRE PROGRAM OG PROSESSER FOR Å OPPNÅ MAKSIMALE RESULTATER ?

              Du vil oppnå den største fordelen av Effektive Salgs Strategier når du deltar i programmet som instruert. Det er laget for bygge på og bringe ut naturlige positive kvaliteter som har ligget relativt sovende i deg. Dette programmet har en struktur for å gjøre bruk av din indre styrke i et mye hurtigere tempo enn du sannsynligvis vil oppnå på eget initiat  

 

   Salgs - Strategi

INNHOLDSOVERSIKT                          

 Profesjonelt salg som en karriere

 Hvordan bruke programmet for å oppnå maksimalt utbytte

 Program metoder

 Holdninger

 Gruppedeltakelse

 Konferanser

 Kortsiktigemål

 Tid

 Ansvarlighet

 Oppfølgning av din fremgang

 Selvvurderingspørsmål

 Deltakerprofilen

 Effektive salgsstrategiers salgssyklus  

  

LEKSJON EN:

 Definering av ditt målgruppemarked

 Styrken i målgruppemarkedføring

 Valg av målgruppemarked

 Avklaring av behovene til ditt målgruppemarked

 Tilnærming til ditt målgruppemarked gjennom relasjoner

 Prospekteringsholdninger og aktiviteter

 Profilen til et klasse ? A? -prospekt

 Prospekteringsmetoder

 Hindringer til profesjonell henvisningsprospektering

 Henvisningsprospekteringsprosessen

 Hvordan merverdiservice passer inn

 Sammendrag og selvbekreftelser

 Anvendelse og tiltak

 Salgsproblemidentifiserer

 Deltakerens tilbakemeldingskjema

 Handlingsplan

 1.1 Henvisningsdatabase

 

LEKSJON TO :

Kundehenvendelser som selger

Hva er en henvendelse?

 Pre-henvendelseskommunikasjon

Telefonhenvendelsen

Systematisk telefonhenvendelse

Andre henvendelser

Sammendrag og selvbekreftelser

Anvendelse og tiltak

Salgsproblemidentifiserer

 

Retningslinjer for å be om kundeavtale

Deltakerens tilbakemeldingsskjema

 Handlingsplanen

 2.1 Forberedelse til  telefonhenvendelse

LEKSJON TRE:

 Salgssamtalen

 Hva er en salgssamtale?

 Hvorfor ha en planlagt salgssamtaleprosess

 Læring av samtaleprosessen

 Ni-trinnssalgssamtaleprosessen

 Forberedelse til salgssamtalen

 Fokusering på prospektets egeninteresse

 Sørg for gunstige forhold for salgssamtalen

 Tiltak for å høine interessen hos prospektet

          Sammendrag og selvbekreftelser

 LEKSJON FIRE:

 Avklaring av primære kjøpemotiver

Hva prospektet ønsker og hvorfor

Kjenn deg selv

Kjenn dine prospekter

Kraften i utforskende spørsmål

Bruk av utforskende spørsmål

Lytting betaler seg

Sammendrag og selvbekreftelser

Anvendelse og tiltak

Salgsproblemidentifiserer

Deltakerens tilbakemeldingsskjema

Handlingsplanen

 4.1 Lyttesjekkliste

 4.2 Finne primære kjøpemotiver

 

LEKSJON FEM:

 Hvordan avslutte salg

 Avslutningsprinsipper

 Forstå kjøpesignaler

 Valg av den riktige avslutningen

Trinn for å mestre avslutningsteknikker

 Ikke kjøp salget tilbake

 Ikke legg salg igjen på bordet

 Anmodning om henvisninger til andre

 Hvordan bli en avslutningsekspert

 Sammendrag og selvbekreftelser

 Anvendelse og tiltak

 Salgsproblemidentifiserer

 Deltakerens tilbakemeldingsskjema

 Handlingsplanen

 

LEKSJON SEKS:

 Hvordan overkomme beslutningsvegring og innvendiner og innvendinger

 Håndtering av beslutningsvegring

 Innvendinger som kjøpesignaler

 Håndtering av innvendinger

 Hvordan imøtegå innvendinger

 Håndtering av prisinnvendingen

 Vær uenig uten å være ubehagelig

 Sammendrag og selvbekreftelser

                                                          

Du vil finne deg selv gå fremover utover vanlig kunnskap og ferdigheter. Du vil oppdage og utvikle en bevissthet om salgsmuligheter som du ikke tenkte på før. Med aktivisert indre motivasjon vil du utvikle holdninger og vaner som vil drive deg til topprekkene i profesjonelt salg. Du vil begynne å praktisere ferdighetene som produserer konkrete fordeler i din virksomhet.