MIN UTVIKLING GJENNOM MÅLSETTING

 

Forberedelser til å nå resultater

 

 

eg får tid, skal det bli bedre – hjelper ikke. For å få i gang en endringsprosess er det helt nødvendig at man setter i gang konkrete tiltak, både når det gjelder jobborganisering, planlegging, og ikke minst viktig – gjennom en treningsperiode jobbe og fokusere på sin egen Gjør det NÅ – atferd!

 

Programmet er bedriftsinternt. Positive resultater kommer raskt ved at deltakerne lærer noe de i motsetning til sin faglige kompetanse, som oftest ikke lærer på skolen. Nemlig hvordan etablere gode arbeidsvaner.”

 

Effektiv Selvledelse er et program for forbedring av personlig kvalitet og effektivitet der vi over en periode på 2 - 6 mnd. fokuserer på arbeidsmetodikk mot elementer som:

  

  • Personlige forventninger og forbedringsmål

  

  • Hvordan forstå og å jobbe med sine mest lønnsomme aktiviteter

 

  • Gjør det NÅ – filosofien, atferden og vanen

 

  • Jobborganisering og rutiner

 

  • Effektiv papirflyt, dokumentflyt og e-post håndtering

 

  • Praktisk planlegging av dag og uke

 

  • Frigjøre tid ved effektiv håndtering av tidrøverne

 

Programmet gjennomføres over 3 – 4 faser hvor vi i plenum (2 timer ved hver fase) presenterer filosofi og struktur, for deretter å bistå hver enkelt deltaker med en personlig veiledning på arbeidsplassen/kontoret. Fase 1 og 2 gjennomføres med 2 – 4 ukers mellomrom, og med ca 2 mnd mellom fase 2 og 3 og fase 3 og 4.