MIN UTVIKLING GJENNOM MÅLSETTING

 

Forberedelser til å nå resultater

Opp gjennom historien har mennesker med stor karakterstyrke, klart definerte mål og dypt engasjement, lagt grunnlag for nasjoners og individets skjebner på godt og vondt. Dessverre ble disse menneskers suksess ofte muliggjort ved at massene aksepterte deres valg som uunngåelig. Maktet ikke å gi utrykk for verken mening eller engasjement. Når du begynner planleggingen for å bestemme mål, slutter du deg til rekken av fremgangsrike mennesker. Av alle ting du kanskje ville gjøre, for bedre utnyttelse av ditt potensiale, vil ingen ha større betydning enn akkurat det fastsatte mål.

Det faktum at de fleste ikke greier å sette mål, til tross for den åpenbare nødvendigheten som ligger i det, er ikke særlig overraskende. Mange faktorer, både praktiske og teoretiske, motarbeider behovet for et seriøst målprogram. Vi lever i et samfunn som planlegger og setter mål for oss. Mange foreldre føler seg forpliktet til å planlegge sine barns liv og holder fast på kontrollen over sine barns skjebner, og lenge etter at de selv kan påta seg ansvaret.

Gjennom barnets utvikling forsterker mønsteret av et omsorgsfullt samfunn. I skoletiden setter lærere, instruktører og rådgivere ramme for dagens aktiviteter. Det samme skjer i ferie og fritid på sommerleire og idrettslag. Hver enkel aktivitet har sin rådgiver og leder, og er det noe galt på ferde, står sosialarbeidere og terapeuter av ulike slag klar til å starte rehabilering. På det akademiske området gir høyskoler og universiteter bare rom for minimal valgfrihet. Studenter er sterkt preget av krav og studieplaner, Dette gjelder også på høyere nivå. Offentlige myndigheter og næringsliv legger planer, utferdiger stillingsinstrukser, tradisjonelle rolleforventninger og en planlagt økonomi søker å sikre den enkelte en trygg og vellykket karriere. Er det underlig at de fleste legger seg til hen holdning som gjør at de spør. ” Hvorfor gjøre det vanskelig når det går så bra?” ” Hvorfor bry seg om å. sette mål?”

Som en fremgangsrik person vil du ikke være tilfreds med å være passiv og overlate din skjebne til andre. Du vet at planleggingsom andre gjør for deg, kanskje ikke er i tråd med dine egne interesser. Hvis du ikke selv formulerer dine egne mål, vil andre eller ingen gjøre det.

Tenker vi alvorlig over det, ligger det logikk og sunn fornuft bak bevist planlegging. Det avgjørende er at du på forhånd planlegger hvor og hvordan du skal reise. Har du ikke bestemte tanker, har planer og et tidsskjema, har det liten verdi for deg. Ert du bare interessert i å dra dit du har hver flere ganger før, kan du stole på inngrodde vanemønster. Fars og mors,venner og samfunnets stemmer dukker alltid opp i din beviset og minner deg om hvem du er og hvordan det forventes at du skal tenke og handle. Ønsker du på den annen side selv å bestemme, og utvikle, må du selv være fremtidsrettet.

Hvor målet kan føre deg.

Jo bedre du vet hva det innebærer å sette mål, desto bedre vil du kunne dra nytte av det. Kort sumert finner du noen fordeler du kan oppnå med våre målprogramer og prosesser.

 

Effektiv Tidsstyring

 

o       Har du drømt om å komme à jour?

 

o       Arbeider du med de riktige oppgavene?

 

o       Interessert i å bli kvitt ”grue seg til” oppgavene?

 

o       Praktiserer du ”Gjør det nå!” filosofien?

 

o       Er du lei av å ha pulten begravd i papir?

 

o       Blir beslutninger gjennomført til avtalte frister og med forventet resultat?

 

o       Er du fornøyd med din organisering av dine elektroniske dokumenter?

 

o       Klarer du å ferdigstille alle småoppgavene daglig?

 

o       Bruker du mye tid på leting?

 

 

 

Gjør noe annerledes. Mennesker må endre sine holdninger, sin atferd og sine vaner for å øke sin personlige kvalitet, effektivitet og produktivitet.

 

Bli mer lønnsom – lær deg å jobbe enklere, lettere og smartere ved å sette fokus på dine mest lønnsomme aktiviteter!

 

”Det er ikke noe mystisk ved det å organisere seg selv på en god måte, men å love at – når jeg får tid, skal det bli bedre – hjelper ikke. For å få i gang en endringsprosess er det helt nødvendig at man setter i gang konkrete tiltak, både når det gjelder jobborganisering, planlegging, og ikke minst viktig – gjennom en treningsperiode jobbe og fokusere på sin egen Gjør det NÅ – atferd!

 

Programmet er bedriftsinternt. Positive resultater kommer raskt ved at deltakerne lærer noe de i motsetning til sin faglige kompetanse, som oftest ikke lærer på skolen. Nemlig hvordan etablere gode arbeidsvaner.”

 

Effektiv Selvledelse er et program for forbedring av personlig kvalitet og effektivitet der vi over en periode på 2 - 6 mnd. fokuserer på arbeidsmetodikk mot elementer som:

  

  • Personlige forventninger og forbedringsmål

  

  • Hvordan forstå og å jobbe med sine mest lønnsomme aktiviteter

 

  • Gjør det NÅ – filosofien, atferden og vanen

 

  • Jobborganisering og rutiner

 

  • Effektiv papirflyt, dokumentflyt og e-post håndtering

 

  • Praktisk planlegging av dag og uke

 

  • Frigjøre tid ved effektiv håndtering av tidrøverne

 

Programmet gjennomføres over 3 – 4 faser hvor vi i plenum (2 timer ved hver fase) presenterer filosofi og struktur, for deretter å bistå hver enkelt deltaker med en personlig veiledning på arbeidsplassen/kontoret. Fase 1 og 2 gjennomføres med 2 – 4 ukers mellomrom, og med ca 2 mnd mellom fase 2 og 3 og fase 3 og 4.