TEAM ANALYSE UTVIKLING

I teamanalysen beskrives hvordan medlemmene i et team kan forventes og samarbeide. Her gis mulighet for å se hvordan både arbeide og effektiviteten kan forbedres.

Analysen viser styrken og svaghet i enkelt personer og i hele teamet, og hvilke ledere som kreves. Relasjonsforholdene, og hvordan vi kan forhindre usynlige konflikter.

 

TEAMUTVIKLING

 

VISJON

   

MÅL

 

KREATIVITET

 

 RASJONELLE FERDIGHETER

 

UTVIKLINGSKJEMA

  

SYSTEM

  

INDVIDUELLE FERDIGHETER

 

 SPILLEREGLER

 

 VERDIER / KVALITETER

Utvikling skjema start

Utvikling skjema viderutiklet