Modul 1. PERSONLIG ( MIN ) MÅLSETTING

 

Min Målsetting

 Personlig Målsetting er utformet for å gjøre deg mer målbevisst, gi deg en konstant målorientering, og lede deg mot målsettingsvaner og holdninger som resulterer i konstruktiv handling. Det er med andre ord "et program utformet for å gi styring til dine drømmer".

 Personlig Målsetting understreker behovet for klarhet over den retningen du velger å gå og gir deg anvisninger utformet for å hjelpe deg til å bli selvmotivert.

 Personlig Målsetting er et handlingsprogram; hver fase av dette programmet inspirerer deg til konstruktive handlinger som vil bringe deg suksess.

Hvorfor programmet fungerer:

  • Brukervennlig. "Personlig Målsetting" er utformet for å gjøre det mulig for travle mennesker å tilegne seg og bruke programinnholdet hurtig. 
  • Innlæring. "Personlig Målsetting" er utformet for å nyttiggjøre tre grunnleggende sanser; syn, hørsel og berøring. Programmet gjør bruk av den visuelle sansen gjennom den trykkede tekst og involverer høring gjennom kontakt med instruktør. Den tredje, berøringssansen, blir brukt gjennom skriving etter hvert som du svarer på de forskjellige handlingstrinn.
  • Utstrakte repetisjoner. I mange år har reklamefolk bygget opp merkevare gjenkjennelse ved å benytte teknikken med utstrakte repetisjoner. Ved å utnytte de samme teknikker daglig, vil du bedre tilegne deg informasjonen fra hver leksjon. Ideer som ikke synes spesielt anvendbare den første stunden, kan nettopp være den informasjonen du trenger for å takle en aktuell situasjon.
  • "Handlingsplanen". En viktig del av den flersanselige påvirkningen av programmet styres i "Handlingsplanen" som du henvises til i hver leksjon. Dette materiellet vil hjelpe deg til å anvende ideene fra leksjonene på din egen situasjon og å utvikle en personlig plan for å nå dine mål. 

       Livshjulet

1 1. Økonomisk og Karrieremessig

2 2. Fysikk og Helse

3 3. Familie og Hjem

4 4. Mentalt og Utdannelse

5 5. Åndelig og Etisk

6 6.Sosialt og Kulturelt

7 7. Mål jeg har nådd

8 8. Avkalr mine Mål