PERSONLIG ( MIN ) LEDELSE

Hva er personlig ledelse?

 En god definisjon på personlig ledelse er din evne til å styre deg selv – selvledelse.

  Problemet er at du prøver å styre tiden, men egentlig kan du ikke styre eller få kontroll på tiden. Tiden, 24 timer pr døgn, er der for alle. Det eneste du kan gjøre er å styre deg selv, dine holdninger og vaner , som styrer hvordan du bruker din tid. Det å etablere suksessvaner og innarbeide disse til automatiske handlinger, vil øke din produktivitet dramatisk. En suksessholdning er: Ta tid, ikke vent til du finner tid!

   Hva betyr effektiv ?

 Effektiv betyr å ”gjøre de riktige tingene og utføre dem i prioritert rekkefølge” Du kan oppnå stor produktivitetsøkning når du bruker din tid på de riktige tingene og utføre dem i prioritert rekkefølge. Hvordan øker du i dag din produktivitet? Ved å bruke mer og mer av din tid?

 Effektivitet betyr å ”gjøre ting riktig første gang”

   Hva er viktigst av effektiv og effektivitet ? Det å være effektiv vil skape de beste resultatene. Hvorfor? Fordi du kan bruke din tid på å gjøre ting riktig, men dersom du ikke gjør riktig ting oppnår du ikke resultater, og det er resultatene som teller!

 

  Effektiv Personlig Ledelse er å akseptere personlig ansvar for å styre deg selv til å – gjøre de riktige tingene og å gjøre tingene riktig første gang – før de haster! Dersom du tar i bruk dette enkle prinsippet, vil du øke din personlige produktivitet dramatisk, uten å måtte bruke mer og mer av din tid.

   Effektiv Personlig Ledelse vil gi deg suksessholdningene og suksessvanene innen:

         Hvordan sette og oppnå dine mål? 

        Hva er dine topp lønnsomme aktiviteter?

        Hvordan gjøre produktive forbedringer?

        Hvordan øke din produktivitet gjennom bevisste prioriteringer?

        Hvordan kommunisere mer effektivt?

        Hvordan bli en teammedspiller?

        Hvordan ferdigstille og avslutte dagen, og å være a jour?

        Hvordan organisere deg selv effektivt? 

        Hvordan opprettholde Clean Desk Policy?

 Formålet med Effektiv Personlig Ledelse er å vise deg og å hjelpe deg å jobbe enklere, lettere. og smartere, og å frigjøre tid!