Verbalt / nonverbalt

I dagens tilverelse er kommunikasjon mellom mennesker dyr og andre vesen, viktigere en mye annet.

Verbal kommunikasjon er det man utaler til enkelmenneske, gjennom media (TV oa ) forsamling, i familien daglig og jobb bla.

En ting er hva man tenker en skal si. Det andre er hva man sier eller tenkte man skulle si.. Det tredje er hvordan mothaker oppfatter det som du sier, eller det du skulle ha sagt. Det kan og være ulike hindringer i en direkte verbal kommunikasjon. Det kan være støy, språket bla.

Nonverbal kommunikasjon er eks. bilde av deg. Hvordan du kler og ter deg. Hvordan du ser på menneskene.