Det er viktig for din fremtid at du utvikler dine egne kvalitts profiler.

Her er alternativer:

Ærlig

Troverdig

Ryddig

Strukturert

Målrettet

Motivert

Engasjert

Lønnsom